Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Aktywa trwałe: 5 120 973,97

Aktywa obrotowe: 45 017

Plan: 4 530 332,96

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 515