Guziki

Status prawny

Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.,)
  • Statutu szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi powołano:

  • Zarządzeniem Nr 6/1992 r. Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 26. III. 1992 r. w sprawie utworzenia XLII Liceum Ogólnokształcącego oraz połączenie nowo utworzonego Liceum i Szkoły Podstawowej Nr 75 w zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi”.
  • Uchwałą Nr XI/102/1999 Rady Miejskiej z dnia 24. III. 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 75 w Łodzi (proces likwidacji zakończył się 31. VIII. 2004 r.).
  • Uchwałą Nr XI/140/1999 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24. III. 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Łodzi.
  • Uchwałą Nr XIV/255/1999 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi – tworzącą zespół gimnazjalno-licealny składający się z Publicznego Gimnazjum Nr 11 i XLII Liceum Ogólnokształcącego.
  • Uchwałą Nr X/84/1999 Rady Miejskiej w Łodzi z dniem 10. III. 1999 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów.

Statut szkoły – tekst jednolity

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-11-2015 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-07-2014 - Edycja treści.

04-09-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 399