Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. księga uczniów
 2. księga ewidencji uczniów
 3. księga absolwentów
 4. rejestr wydawanych świadectw
 5. rejestry archiwalne:
  • arkusze ocen
  • dzienniki lekcyjne
  • dzienniki nauczania indywidualnego
  • księgi ewidencji uczniów
  • dokumentacja absolwentów
  • protokoły egzaminów dojrzałości i egzaminów maturalnych
  • dokumentacja dot. organizacji pracy szkoły
  • protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
  • dokumentacja dot. rekrutacji do gimnazjum i liceum
  • zarządzenia dyrektora szkoły
  • akta osobowe byłych pracowników szkoły
  • dokumentacja księgowa

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 444