Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

 1. załatwiane w sekretariacie:

  1. Nabór uczniów – przyjmowanie uczniów, wydawanie dokumentów
  2. Wydawanie zaświadczeń dot. spraw uczniów, realizacji obowiązku szkolnego
  3. przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych
  4. przygot6owywanie i wydawanie duplikatów świadectw szkolnych
  5. sprawy dot. nauczania indywidualnego
  6. sprawy dot. indywidualnego programu lub toku nauczania
  7. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
  8. ubezpieczenia uczniów
 2. załatwiane przez zastępców dyrektora:

  1. sprawy dot. deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
  2. sprawy dot. deklaracji przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
  3. rekrutacja do liceum i gimnazjum
  4. udostępnianie Statutu szkoły
 3. załatwiane przez ref. ds. kadrowych:

  1. akta osobowe pracowników szkoły
  2. sprawy dpt. archiwizacji spraw kadrowych
  3. sprawy dot. ZUS
 4. załatwiane przez kierownika administracyjno-gospodarczego:

  1. sprawy z dostawcami mediów
  2. umowy najmu
  3. zamówienia publiczne
  4. spawy dot. obiadów dofinansowanych przez MOPS
  5. wystawianie faktur
 5. załatwiane przez głównego księgowego:

  1. sprawy dot. ZUS
  2. zaświadczenia o wynagrodzeniach
 6. załatwiane przez pedagoga szkolnego:

  1. stypendia
  2. realizacja obowiązku szkolnego
  3. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
  4. współpraca z rodzicami
  5. postępowanie w sprawach nieletnich
 7. Pozostałe sprawy prowadzi dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-09-2016 - Edycja treści.

29-09-2016 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-09-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 335