Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi: mgr Lucyna Górna

Dyrektor jest organem placówki upoważnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-09-2017 - Edycja treści.

23-11-2015 - Edycja treści.

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-10-2014 - Edycja treści.

11-07-2014 - Edycja treści.

24-09-2013 - Edycja treści.

06-05-2013 - Edycja treści.

29-10-2012 - Edycja treści.

04-09-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 667